بهداشت حرفه ای

ایمنی در صنعت،عوامل زیان آور محیط کار، سیستمهای مدیریت و ارزیابی ریسک، طب کار، HSE

ایمنی حریق

دستورالعمل ایمنی پیشگیری ، اطفاء حريق و بازديد از تجهيزات اطفاء حريق

 

1- محوطه و محدوده كار مي‌بايد ، با تجهيزات اعلام و اطفاء حريق به تعداد كافي پوشش داده شود. انتخاب نوع خاموش كننده‌ها براساس الزامات و قوانين مربوطه خواهد بود.

2-  شماي كلي و محدوده كار كه نشان دهنده موقعيت و ترتيب قرار گرفتن تجهيزات خاموش كننده آتش مي‌باشد مي‌بايد در  مناطق عمومي نصب شده باشد تا كليه كاركنان به آن دسترسي داشته باشند.

3-  جدول تنوع خاموش كننده‌ها در تطابق با كلاس يا نوع موادي كه ميتوانند منشاء بروز آتش سوزي باشند بايستي در مناطق عمومي و در ديد كليه كاركنان باشد.

4-  همه پرسنل مي‌بايد آموزش كافي راجع به چگونگي كار با خاموش‌كننده‌ها را ديده باشند.

5-  كليه تجهيزات خاموش‌كننده آتش مي‌بايد بطور دوره اي و با هماهنگي مسئولHSE مورد بازرسي قرار گيرند و همه وسائل خاموش كننده آتش بايستي داراي برچسب نشان‌دهنده تاريخ آخرين بازرسي براساس قوانين محلي يا ملي و مدت اعتبار و نوع خاموش كننده باشند.

6- بمنظور جلوگيري از اتلاف وقت نيروهاي امداد رسان ( آتش نشاني و اورژانس) در موقع بروز حوادث سعي شود جاده ها و مسيرهاي تردد خودروهاي امدادرسان تحت هيچ شرايطي مسدود نگردد

7-  تمرينات اطفاء حريق بايستي در فواصل منظمي با مشاركت كارگران و عناصر اصلي كه وظيفه همياري با مركز آتش نشاني محل كار را عهده دار هستند بعمل آيد.

8- كليه افراد در زمينه انجام اقدامات اوليه در راستاي كنترل آتش و اطفاء حريق مسئول مي‌باشند و در هيچ شرايطي اين امر نمي‌تواند موجب تأخير در مداخله مركز آتش‌نشاني محلي‌شده و يا لزوم مداخله مركز را منتفي ‌نمايد .

9- در مواقع بروز آتش سوزي كليه پرسنل مي‌بايد بوسيله تلفن و يا هر وسيله در دسترس مركز كنترل اضطراري را با خبر سازند.

10- اقدامات اوليه ذيل در هنگام بروز آتش سوزي بايستي بلافاصله بمرحله اجرا گذاشته شود:

1-10- دخالت در امر اطفاء حريق با كليه تجهيزات اطفائیه قابل دسترسي (شيلنگ آتش نشاني كپسولهاي اطفاء حریق و …)

2- 10- قطع فوري منابع قابل احتراق (پروپان، اكسيژن، هواي فشرده و …)

3- 10- قطع فوري برق تغذيه‌كننده محدوده وقوع آتش‌سوزي و مناطق مجاور آن.

4- 10- دور نمودن كليه موادي كه مي‌توانند به گسترش حريق كمك نمايند از محدوده آتش سوزي .

5-10- منتقل نمودن كليه تجهيزات و مواد خاموش كننده و استفاده از كليه وسائل قابل دستيابي و هم‌چنين جابجا نمودن پرسنل آموزش ديده به محوطه آتش سوزي در كارگاه.

11- اقدامات‌ ثانويه‌ ذيل‌در هنگام بروزآتش‌سوزي بايستي بمرحله اجرا گذاشته شود:

1- 11- تجهيز و بكارگيري آمبولانس‌ها براي جابجائي پرسنل آسيب ديده

2- 11- آگاه نمودن نزديكترين بيمارستان

3- 11- اطلاع رساني جهت نقل و انتقال اضطراري

4- 11- اعلام به پرسنل تعميراتي به جهت در نظر گرفتن تمهيدات مورد لزوم به منظور تامين روشنايي اضطراري و … در مواقع نياز.

5- 11- انجام كليه كارهاي برقي و مكانيكي مورد لزوم در جهت كمك به امر اطفاء حريق.

12- پس از اطفاء حريق پرسنل واحد مربوطه با هماهنگي و نظارت سرپرست كارگاه نسبت به پاکسازي محيط اقدام نموده و کليه ضايعات بصورت ايمن جمع آوري شده و به محل نگهداري ضايعات انتقال داده مي شود .

13-  گزارش دهي : فرمانده عمليات به همراه سرپرست كارگاه بلافاصله پس از اطفاء حريق گزارشي از حادثه طی فرم شماره    655008 تهيه نموده و به  نماينده مديريت ارائه مي دهد ، ضمنا چگونگي کيفيت انجام عمليات طي گزارشي به کميته IMS نيز منعکس مي گردد .

 

 

تهیه کننده:

تایید کننده:

صفحه 1 از 3

شماره بازنگری: صفر

تاریخ بازنگری: 23/2/86

شماره کد: 455006

 

14- بازديد از خاموش کننده هاي آتش :

الف- مسئول HSE ، کپسولهاي اطفاء حريق و جعبه هاي آتش نشاني را هر شش ماه يکبار مورد بازرسي کرده و نتايج در چک لیست بازديد کپسولهاي اطفاء حریق و سیستمهای اعلان حریق به شماره 855014  ثبت مي گردد.

ب- کپسولهاي آتش نشاني بصورت سالانه توسط پيمانکار  شارژ ميگردد.

ج-  تست هيدرواستاتيک کپسول خاموش کننده توسط پيمانکار انجام مي شود.

د- ارتفاع کپسولهای اطفاء حریق از کف زمین باید 140 سانتیمتر باشد.

 

یادآوری :

- استفاده از هر نوع خاموش کننده اي براي هر نوع حريقي مجاز نميباشد و بايستي ضمن آگاهي از انواع حريقهاي احتمالي نسبت به تدارک خاموش کنندهاي مناسب اقدام نمود .

-       در کارگاههائي که بر اساس شرايط جوي سرماي زيادي در طول سال وجود دارد تمهيدات لازم در مورد حفاظت از تجهيزات آتش نشاني بايستي پيش بيني گردد .

-       شلنگهاي آتش نشاني را بايد هر دفعه پس از استفاده ، کاملاً از آب خالي نمود .

-       استعمال دخانيات ، روشن کردن و همراه داشتن کبريت ، فندک و هر گونه مولد شعله يا جرقه بايستي در کليه نقاطي که در آنها مواد قابل احتراق و انفجار نگهداري و يا بکاربرده ميشود ممنوع باشد .

-       ضايعات قابل اشتعال بايستي سريعاً به خارج از کارگاه حمل شوند و نبايد در سطح کارگاه متراکم گردند ضمناً در هر محل يا هر مسير در ظروف دردار فلزي نگهداري شوند .

-       کليه پرسنل بايستي توجه نمايند که آسانترين و سريعترين راه خاموش کردن حريق مايعات قابل اشتعال خفه کردن حريق ميباشد ( حذف اکسيژن ) بنابراين بايستي در محلهائي که خطر اين نوع حريق وجود دارد خاموش کننده هاي مربوط به حذف اکسيژن و خفه کننده موجود باشد .

-       با توجه به اينکه بهترين و سريعترين روش اطفاء حريق هاي گروه A حذف گرما ميباشد بنابراين بايستي در محلهائي که پيش بيني اين نوع حـــــريق وجود دارد خامـــوش کننده مناسب در دسترس باشد .

بر طرف نمودن آثار سوء زيست محيطي : پس از انجام عمليات حريق مسئول HSE کارگاه  نسبت به بر طرف نمودن آثار سوء زيست محيطي باقيمانده اقدام مينمايد .

پس از بازگشت نيروي اعزامي کليه وسائل اطفاء حريق ميبايـست مورد بازديد کلي قرار گرفته و نسبت به شارژ ، تعويض و تعمير اقدام شود .

گزارش آتش سوزي : پس از اتمام عمليات ، مسئول ایمنی و بهداشت نسبت به برگزاري جلسه و تهيه گزارش حادثه اقدام مينمايد .

مانور حريق :

در کارگاهها بايستي مانور آتش نشاني حداقل هر 6 ماه يکبار انجام پذيرد . مسئوليت اجراي اين مانور با سرپرستان ايمني و گروه آتش نشاني است نتايج حاصل از مانور در کميته مقابله با حريق کارگاه بررسي و مسئول ايمني نسبت به تهيه گزارش مانور و بررسي و تجريه و تحليل مانور اقدام مينمايد .

در انتخاب محل نصب خاموش کننده ها توجه به نکات ذيل الزامي است :

- توزيع به شکل يکنواخت انجام پذيرد .

- مسيري راحت و نسبتاً خالي از وسايل دست و پاگير و مزاحم پديد آورد .

- حتي المکان مسير دستيابي کوتاه باشد ( حداکثر مسير دستيابي بايد 20 متر باشد ) .

- محل خاموش کننده ها در نزديکي ورودي و خروجي باشد .

- به راحتي قابل دسترسي باشد .

- محل نصب فاير باکس ها بايد در فاصله 30 تا150 سانتي متري از سطح زمين باشد و در هيچ حالتي نبايد فاصله کف خاموش کننده از سطح زمين کمتر 10 سانتي متر باشد .

- در صورتي که فاير باکس درون ديوار نصب ميشود بهترين ارتفاع آن 70 سانتي متر از سطح زمين است .

 

تهیه کننده:

تایید کننده:

صفحه 2 از 3

شماره بازنگری: صفر

تاریخ بازنگری: 23/2/86

شماره کد: 455006

دستورالعمل ایمنی پیشگیری ، اطفاء حريق و بازديد از تجهيزات اطفاء حريق

 

-  جعبه هاي آتش نشاني بايد در محل هاي باز و قابل ديد نصب شوند . بهترين محل راه پله ها ، پا گرد ها ، درهاي ورودي ، دالانها و غيره است

-  هر فاير باکس بايد شعاع 20 متر را پوشش دهد .

-   براي هر ساختمان و يا هر سوله در کارگاه و يا دفاتر بايستي به تعداد مناسب در خروج اضطراري تعبيه گردد .

-  عرض خروجي ها نبايد کمتر از 90 سانتيمتر باشد .

-   درهاي خروج اضطراري بايد رو به بيرون باز شده و کشوئي ، کرکره اي و باز شونده به داخل نباشد .

-  پله هاي چوبي ، مارپيچ ، آسانسور و نردبان نبايد به عنوان در خروج اضطراري تلقي شوند .

- اطراف محلهاي درهاي خروجي اضطراري بايستي همواره تميز و کاملاً روشن باشد .

-  بازرسي ظاهر فيزيکي درها ، لولاها، قفلها و روغنکاري آنها بايستي مرتباً انجام گيرد .

- کليه کپسول هاي اطفاء حريق ميبايست داراي شماره بوده و طي فرم نگهداري تجهيزات اطفاء حريق تحت کنترل ميباشد .

- در کليه کارگاهها ميبايست محل نگهداري وسايل اطفاء حريق ، محل نگهداري مواد شيميائي و خطرناک ، کپسول گاز بر روي نقشه کارگاه مشخص و در اختيار افراد کميته مقابله با حريق قرار داده شود .

- جهت حصول اطمينان از پيشگيري از ايجاد حريق مسئول ايمني کارگاه به طور ماهيانه اقدام به کنترل و پر نمودن فرم كنترل تجهيزات اطفاء حريق مي نمايد.

 

سوابق  :

1-  فرم گزارش حادثه به شماره  655008

2-  چک لیست بازدید از کپسولهای اطفاء حریق و سیستمهای اعلان حریق به شماره  855014

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم تیر ۱۳۸۹ساعت 22:57  توسط فرجی  |